Skip to main content

Jak przebiega wdrożenie systemu ERP?

Wdrożenie ERP obejmuje instalację oprogramowania, przenoszenie danych finansowych na nowy system, konfigurowanie użytkowników i procesów, a szkolenie użytkowników na oprogramowaniu. Wybór odpowiedniego partnera do wdrożenia systemu ERP i metoda tej operacji jest prawie tak samo ważna, jak wybór odpowiedniego oprogramowania. Jak w przypadku każdego dużego projektu, koniecznym jest, aby zacząć od jednej rzeczy naraz. Na szczęście, szybkie i bezproblemowe wdrożenia ERP są nie tylko wykonalne, ale faktycznie dość powszechne.

Wdrożenie systemu ERP marki ODL w firmie

Zanim spojrzymy na proces wdrażania w szczegółach, początkowo należy skupić się na wyborze odpowiedniego dostawcy oprogramowania systemu ERP dla Twojej firmy. Pod linkiem dowiesz się więcej o firmie ODL, która oferuje oprogramowanie dla firm, charakteryzujące się wysoką elastycznością do potrzeb firmy. Oczekiwane rezultaty wdrożenia prawidłowej technologii ERP powinny być usprawnione przez możliwie proste operacje, które są łatwe w użyciu i funkcje, które sprawią, że platforma ERP będzie nie tylko sprawna i bezpieczna, ale także łatwo dostosuje się się do stale zmieniających się potrzeb firmy.

Jakie są kroki w realizacji ERP?

Pierwszym krokiem w realizacji ERP jest zmobilizowanie zespołu projektowego. Dostawca technologi ERP dysponuje specjalistami z zakresu analizy biznesowej, technologi IT i wsparcia projektowego. Zarządzanie projektem jest krytycznym wyznacznikiem do osiągania postępów wdrożenia ERP, skutecznego eliminowania napotkanych problemów i szybkiego osiągnięcia określonych celów.

Jeśli ramy projektu są już ustalone, to czas, aby określić proces wdrożenia ERP, który często będzie obejmować:

  • Określenie zakresu wdrożenia, wymagań, dostosowanie potrzebne, mapy procesów i oczekiwanych rezultatów.

  • Analizy wymagań biznesowych, instalacji oprogramowania w środowisku i konfiguracje systemu, aby dopasować niezbędne przepływy pracy wszystkich procesów.

  • Migracja i mapowanie danych do nowego systemu oraz przeprowadzenie kontroli weryfikacyjnych.

  • Testowanie systemu we wszystkich działach.

  • Szkolenie użytkowników końcowych w ich specyficznym obszarze funkcjonalnym w oparciu o przypisane role i uprawnienia. Powszechnie stosowane jest podejście, w którym wybrani użytkownicy są szkoleni w zakresie systemu, a następnie działają jako wewnętrzni szkoleniowcy.

  • Wdrożenie oprogramowania do środowiska produkcyjnego, co będzie wymagało dodatkowej siły roboczej do monitorowania procesów i zapewnienia płynności.

  • Wsparcie po uruchomieniu i przegląd projektu.

Kompleksowe planowanie i rygorystyczne testy będą dwoma głównymi aspektami procesu wdrożenia ERP, które zapewniają, że system przeniesie się od koncepcji do żywego środowiska.

Wdrożenie systemu ERP w firmie przez ODL

Kiedy jest najlepszy czas na wdrożenie oprogramowania ERP?

Jak zawsze, to różni się w zależności od firmy, branży i cyklu biznesowego. Uogólniając najlepszy czas na wdrożenie nowego oprogramowania ERP jest w wolniejszych okresach działalności. Na przykład, jeśli firma działa w oparciu o sezony i w pewnym okresie może działać z mniejszą wydajnością. Należy również dążyć do wdrożenia nowego systemu ERP wtedy, gdy Twoja firma jest w dość stabilnym pod każdym względem położeniu. Próbując wdrożyć ERP w środku istotnych zmian organizacyjnych będzie to tylko zakłócać działania i znacznie opóźnić wszelkie zmiany.

Ile kosztuje wdrożenie ERP?

Koszt projektu zawsze zależy od jego rozmiaru i poziomu złożoności. Ciężko tu o jakąś stałą, ale wstępną cenę można oszacować na podstawie czynników, takich jak wielkość firmy, liczba użytkowników i sesji szkoleniowych, dostosowania do potrzeb, czas i złożoność migracji danych oraz użyta technologia.

Jak długo trwa wdrożenie ERP?

Nie istnieje jednej, taki sam czas potrzebny do wdrożenia systemu ERP. Zależy od przede wszystkim od poziomu zaawansowania i rozmiaru projektu. Ukończenie tych mniejszych jest zwykle kwestią 2 tygodni do miesiąca, a duże i skomplikowane rozwiązania potrzebują ogromu pracy liczonego w miesiącach.

Jedna firma może tylko potrzebować uaktualnić działanie swoich finansów podczas gdy inna może być producentem z tysiącami procesów, wieloma magazynami i produktami, które wysyłają na cały świat. Budowa bardzo zaawansowanych projektów może rozciągać się na lata. Dobrze jest pamiętać, że wdrożenie ERP nie jest podążaniem stałą drogą, ale budowaniem nowej.

Ważne jest również, aby wiedzieć, że samo oprogramowanie jest tylko częścią udanego projekcie ERP. Równie ważne jest wybranie do pracy z doświadczonym partnerem w celu wdrożenia ERP, który rozumie daną branże firmę, może zminimalizować wpływ problemów technicznych, które prawdopodobnie się pojawią i wie jak wykorzystać swoje doświadczenie, aby utrzymać projekt w zakresie budżetu i wymagań.

Zarządzanie magazynem z pomocą systemu ERP marki ODL

Co dalej po wdrożeniu projektu?

Gdy system będzie już zbudowany, dopasowanie go do działań praktycznych będzie kwestią kolejnych kilku tygodni. Zależy to od tego jak szybko pracownicy zdążą dostosować się do nowego systemu i procesów,

Gdy optymalizacja dobiegnę końca, będziesz mógł ocenić osiągnięcia projektu. System radykalnie zmniejszy ilość ręcznych procesów, poprawi wydajności i przyniesie większą widoczność i wgląd we wszystkich jednostkach biznesowych i operacjach.