Skip to main content

Wszystko, co musisz wiedzieć o modelach baz danych

Podstawą projektowania bazy danych jest tworzenie jej struktury, która definiuje sposób przechowywania informacji, tak by mogły być one dostępne i w każdej chwili kategoryzowane oraz manipulowane. Baza danych powinna być z kolei łatwa w użyciu oraz spójna, tak by utrzymywała integralność danych w sposób całkowicie bezpieczny. Silne modele baz danych umożliwiają różne sposoby sprawowania kontroli oraz organizacji przechowywanych informacji, co pomaga w efektywnym wykonywaniu większości zadań kluczowych.

Wszystko, co musisz wiedzieć o modelach baz danych

Jakie techniki modelowania baz danych wyróżniamy?

Zanim wymienimy najpopularniejsze metody modele baz danych, warto podkreślić, że w zależności od potrzeb użytkownika końcowego oraz typu danych może okazać się konieczne skorzystanie z kilku modeli w celu stworzenia atrakcyjnego projektu baz danych.

1. Model relacyjny

Jego największą wartością jest możliwość znalezienia oraz zrozumienia różnych relacji zachodzących między danymi. Dzięki wiedzy o tym, jak różne zmienne kształtują te relacje oraz skupieniu się na różnych domenach i atrybutach zyskujemy nowe perspektywy. Relacyjną metodę projektowania baz danych możemy spotkać w wielu systemach rezerwacji linii lotniczych oraz bankowych bazach danych.

2. Model wykresu

W tym przypadku modele baz danych wykonywane są na podstawie teorii grafów, tak by do reprezentacji danych wykorzystywać węzły i krawędzie. Warto również dodać, że struktura ta podobna jest do aplikacji obiektowych, a grafowe bazy danych z reguły są łatwiejsze do skalowania i działają znacznie szybciej dla zbiorów danych o charakterze asocjacyjnym.

3. Model hierarchiczny

Model ten najczęściej używany jest on do strukturyzacji dokumentów XML, a najlepiej sprawdza się, gdy dane posiadają zagnieżdżone oraz posortowane informacje. Może być także nieefektywny w przypadku, gdy nie mają one powiązania z głównym tematem lub punktem danych. Model hierarchiczny sprawdzi się w przypadku systemów zarządzania informacjami o pracownikach firmy, kiedy chcemy przypisać lub ograniczyć im korzystanie z danych urządzeń.

4. Model sieci

Model ten używa rekordów i zestawów oraz podejścia relacji jeden do wielu skierowanej dla rekordów danych. Tym samym wiele gałęzi przydzielanych jest dla struktur i gałęzi niższego poziomu, które następnie są łączone przez węzły reprezentujące struktury poziomu wyższego. Dzięki temu metoda ta stanowi efektywny pomysł na pobieranie informacji oraz organizowanie danych, tak by móc przeglądać je na wiele sposobów. Ten model baz danych znajduje zastosowanie przy planowaniu sieci użytkowych, drogowych oraz kolejowych.

Modele baz danych - rodzaje i informacje

5. Model wymiarowy

Ten sposób modelowania baz danych to adaptacja modelu relacyjnego, która powstała przez dodanie do punktów danych tzw. „wymiaru” faktu. Może on być wykorzystywany do określania, w jaki sposób wielkość grupy bądź jej czas wpłynęły na wynik, co umożliwia podejmowanie bardziej strategicznych decyzji w działaniach firmowych. Model ten może okazać się niezbędny przy analizie sprzedaży oraz zysków.

6. Model obiektowo-relacyjny

Przy pomocy tego modelu baz danych możemy stworzyć nowy rodzaj bazy danych łączący projektowanie baz danych i program aplikacyjny. Celem takiego działania ma być możliwość rozwiązywania konkretnych problemów technicznych. Model ten często wykorzystywany jest w dziedzinach naukowych i technicznych.


Na koniec warto dodać, że wszystkie modele baz danych wymagają opracowania odpowiednich diagramów, które mają na celu sprawdzenie, czy baza danych została zaprojektowana w sposób najbardziej wydajny i skuteczny. Poprawny diagram zredukuje również liczbę przeróbek i poprawek, dzięki czemu czas i koszty włożone w dany projekt będą odpowiednie. Diagramy to również wyjątkowo skuteczne narzędzie do komunikacji w dużych zespołach.